Kitap Ara

  Sinemada Temsil ve Gerçeklik

  Kategori: Sinema

  Sayfa: 286

  ISBN: 978-605-196-663-2

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Yalçın Lüleci (Editör), F. Neşe Kaplan (Editör)


  Fiyat: 42

  Sinema toplumsalın içinden doğan bir sanat olarak, insanın tarih içindeki yaşam deneyimini anlamamıza olanak veren anlatılar ortaya koyar. Sinema filmleri insanoğlunun yaşadığı tarihsel deneyimleri, belli kesitleriyle ve belli ideolojik bağlamlarla sunabilmektedir. Bu nedenle filmlerde gerçekliğin nasıl temsil edildiğini anlamak için disiplinlerarası bir yaklaşımla film incelemeleri yapmak gerekmektedir. Sinema filmlerinin geçmişe ilişkin nasıl temsiller sunduğu konusu, hikaye edilen dönemin kültürel kodlarının araştırılmasıyla ortaya çıkacaktır. Bu kitapta disiplinlerarası bir yaklaşımla, filmlerle geçmişin izi sürülmüş ve sinemasal temsillerin tarihle olan ilişkisi açığa çıkarılmıştır. Kitapta, yazılı ve sözlü tarihte yer alan olguların sinemada nasıl temsil edildiği konusu, tarihsel verilerle ve eleştirel bir bakışla incelenmiştir. Film incelemelerinde; tarih, sosyoloji, iktisat tarihi, dinler tarihi, felsefe, psikanaliz gibi disiplinlerden yararlanılmıştır. İnsanın ve toplumların geçmişi, sosyal bilimlerin her alanının ortak konusudur ve sinema filmlerinin incelenmesi de farklı disiplinlerin bakış açısını gerektirmektedir. Bu kitap, sinema filmleri aracılığıyla geçmişle bugün arasında bir bağ kurmakta, tarihe merak uyandırmakta ve okurunu geçmişi araştırmaya motive etmektedir. Zira sinema filmleri, biçim ve içerik düzleminde, izleyicisine yaşanan tarihe ilişkin mesajlar iletmekte ve bir bellek kazandırmaktadır. Sinemada Temsil ve Gerçeklik konusuna farklı disiplinlerin bakış açısıyla eğilen ve okuruna tarihe ilişkin eleştirel bir bellek kazandırmaya çalışan bu kitap, sinema çalışmalarına özgün bir katkı sunmaktadır.

  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi