Kitap Ara

  Liderlik ve İşletmelerin Dinamik Yetenekleri

  Kategori: e-kitap (Ücretsiz)

  Sayfa: 262

  ISBN: 978-605-196-685-4

  Boyut: A4 PDF

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Murat Karaçetin (Yazar)  Fiyat: 0

  Liderlik, insanlığın doğuşundan, ilk medeniyetlerin ortaya çıkışından bu yana var olan bir olgu ve önemli bir kavramdır. Liderlik insan gruplarının olduğu her ortam ve yerde bulunabilen bir faktör olmakla birlikte her kişinin üstlenemeyeceği bir sıfattır.

  İşletmelerdeki liderlik anlayışı firmaların her türlü strateji ve politikalarına yön vermektedir. Piyasada bulunan tüm şirketlerin amacı rekabet üstünlüğü sağlayabilmek, sürdürülebilirlik derecesini yükseltmek, optimum kar etmek ve optimum fayda sağlamaktır. Bu bağlamda, birinci seviye yetenekler olarak adlandırılan, piyasada ve işletme çevresinde ürünü, üretim sürecini, pazarlama stratejilerini ve diğer bazı unsurların bilinçli olarak değiştirilmesini sağlayan bir sistem olan dinamik yeteneklerin kullanılıp kullanılamayacağı liderlik anlayışı ve yönetim felsefesine göre anlamlılık kazanmaktadır. Dinamik yetenekler, işletme için fırsatların değerlendirilebilmesi adına ortam hazırlamak ve çevreye göre uyumlu olabilecek faaliyetlerin uygulanmasına yol açmakla ilgilidir.

  Bu kitabın amacı, liderlik tarzlarının işletmelerde bulunan dinamik yeteneklere olan etkisini incelemektir. Liderlik tarzının nasıl uygulandığı ve işletmedeki diğer unsurlarla birlikte işletmede planlanan ve yürütülen dinamik yeteneklere ne derece etki ettiği, bu etkinin sonuçlarının neler olduğu da çalışmanın amaçları arasındadır.

  Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat 2021 Raporu verilerine göre, 2020 yılı için Türkiye'nin ihracatını gerçekleştirdiği 27 sektör içinde 4,27 milyar dolarlık payı ile on ikinci sırada olan, 2025 yılında sekizinci ve 2035 yılında ise yedinci sırada olması beklenen madencilik ürünleri sektörünün Türkiye ekonomisi için önemli bir sektör olduğu görülmektedir. Bu bağlamda hem ülke ekonomisi hem de dünya ihracatında önemli bir konumda olması beklenen madencilik sektörüne ilişkin yapılan çalışmaların ilgili alana katkısının da önemli olacağı anlaşılmaktadır.

  Bu çalışmada, Burdur, Isparta ve Antalya illerinin oluşturduğu Batı Akdeniz'de ihracat yapan mermer firmalarında uygulanan liderlik tarzlarının, firmaların dinamik yeteneklerine olan etkisine yönelik araştırma yapılarak, hangi liderlik tarzlarının dinamik yeteneklerden hangisini nasıl ve hangi düzeyde etkilediği Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak analiz edilmeye çalışılmıştır.

  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi