Kitap Ara

  Dârülfünûn'da Felsefe Dersleri

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 227

  ISBN: 978-605-4451-11-1

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Halil Nimetullah (Yazar)

  "Çağdaş bir psikolog diyor ki: 'Nerede olursa olsun Cenâb-ı Hakk'ın külli iradesi, külli ilmi ya da hayır ve şer üzerine bir tartışma başlasa, görürsünüz ki herkes tam bir dikkatle dinlemeye başlar. Çünkü felsefi sonuçlar hepsi için hayati meselelerdendir ve filozofların gayet sert delilleri bizim ince kavrayışlı olanlarımızın hoşuna gider'.
  İşte bu suretle metafiziğin en zor meseleleri halk arasına sokulmaya yol bulur. Kendilerince bir felsefe yapma tarzı vücuda getiremeyecek derecede sıradan fikir yürütenler de -hazır mal alır gibi- diğerlerinden yardım isterler.
  İmdi müphem ve o kadar mülayim olmayan bir felsefe bile -ki biz ondan fazla kuvvet alır ya da hayatta istikamet tayin etmesini diler veya felaket zamanlarına teselliler arar veyahut noksanlarımız ve hatalarımız için bağışlanma dileriz- hayattaki hareketlerimiz üzerinde etkili olmaktan uzak kalmaz".
  Halil Nimetullah
  Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
  Ali Utku - Uğur Köroğlu
  Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi