Kitap Ara

  Popüler Kültür ve Sosyal Değişim: Disiplinlerarası İncelemeler

  Kategori: Sosyoloji

  Sayfa: 255

  ISBN: 978-605-196-703-5

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Berfin Varışlı (Editör)

  Popüler kültür bir manifestodur. Fikirlere, davranışlara, beğenilere ve tercihlere yön vererek toplumsal yaşamı şekillendirir. Kentlidir, kente aittir, bir anlamda kentli bireyin kültürüdür ve tüketimle ilişkiseldir. Dergiler, kitaplar, müzik ve televizyon gibi popüler kültür biçimleri, cebimizdeki akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarla gündelik yaşamımızı kuşatır. Popüler kültür, sosyal değişime dahildir, bir sosyal değişim alanıdır, sosyal değişimin bir yansıması olarak da yorumlanabilir.

  Popüler Kültür ve Sosyal Değişim: Disiplinlerarası İncelemeler kitabının amacı sosyal değişim ve popüler kültür arasındaki diyaloğu farklı sosyal, kültürel ve politik bağlamlarda incelemektir. Bu amaca ulaşmak için kitap, gündelik yaşam, siyaset, muhafazakârlık, medya, edebiyat, sanat, mekânsal dönüşüm, toplumsal cinsiyet, müzik ve turizm alanlarında popüler kültürün dışavurumlarını tartışmaya açmaktadır.


  Popüler Kültürden Kitle Kültürüne: Gündelik Yaşam ve Yaygın Endişe
  Güncel ÖNKAL

  Popüler Kültür ve Siyaset
  Ahu TUNÇEL

  Muhafazakar Popülizm: Siyasal Sağın Küresel Hoşnutsuzluğu
  Armağan ÖZTÜRK
  Atıf ÇİÇEKLİ

  Toplumsal Değişim Perspektifinden Dijital Toplum ve Popüler Kültür Üzerine Bir Tartışma
  Mikail BATU

  Popüler Edebiyata Tersten Bakmak: Kuramdan Eleştiriye
  Cem YILMAZ BUDAN

  Kültür, Popüler Kültür ve (Kentsel) Mekânın Dönüşümü
  Berfin VARIŞLI

  Sanat ve Popüler Kültür Konusuna Alt Kültür Üzerinden Bir Okuma: 1960'lı Yıllardan 1980'li
  Yılların Sonuna Amerika Birleşik Devletleri'nde Grafiti ve Sokak Sanatı
  Eren KOYUNOĞLU

  Hegemonik Erkeklik Anlatılarında Fazlalık ve Eksiklikler: Çukur Dizisi Örneği
  Selin AKYÜZ
  Burcu DABAK ÖZDEMİR

  Popüler Kültür ve Müzik
  Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU

  Turizm, Post-Turist ve Alternatif Turlar
  Mine ÖZDEMİR GÜNELİ

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi