Kitap Ara

  Medya, Kriz İletişimi ve Sosyal Ağlar (Covid-19 Pandemi Sürecinde İletişim)

  Kategori: İletişim Bilim

  Sayfa: 478

  ISBN: 978-605-196-712-7

  Boyut: 13.5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Korhan Mavnacıoğlu (Editör)

  2019 yılının son günlerinden bu yana tüm dünyanın yaşadığı Covid-19 Pandemisi, insanlık tarihi açısından iz bırakacak bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkmıştır.

  Tarihteki diğer olağanüstü süreçler gibi Covid-19 pandemisi bir kriz olarak değerlendirildiğinde toplumlar ve bireyler, çeşitli refleksler göstererek, bu krizle mücadele etmektedir. Pandemi sürecinde; pandemiyi anlamlandırma, pandemiden korunma, pandemiyle mücadele çabaları gösterilmiştir. Bu denli büyük bir krizin yönetimi de yoğun bir çaba gerektirmiştir. Bu kriz atmosferinde değişen ve etkilenen alanların başında medya kuruluşları ve sosyal ağlar başta olmak üzere iletişim sektörü gelmektedir.

  Medya kuruluşları ve sosyal ağlar, pandemi süreci boyunca kamuoyuna pandemiyle mücadele noktasında haber kaynağı olmakla birlikte dezenformasyon gibi olumsuz durumlara da neden olmuşlardır. Medya kuruluşları ve sosyal ağlar, gerek olumlu yönleri gerekse de olumsuz yönleriyle bireyleri bu süreçte etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir.

  "Medya, Kriz İletişimi ve Sosyal Ağlar: Covid-19 Pandemi Sürecinde İletişim" kitabı; pandemiyle mücadelede medyanın oynadığı rol, sosyal ağlarda meydana gelen değişim, değişen tüketici davranışları, markaların pandemi sürecinde tüketicilere karşı olan yaklaşımları, bir kriz hâli olan pandemi sürecinin yönetimi, değişen medya tüketim alışkanlıkları gibi konuları detaylı olarak ele alarak, medya ve iletişim sektörünün pandemi sürecindeki rolünü ortaya koymaktadır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi