Kitap Ara

  Kimlik İnşası -Müslüman Gürcülerin Kimlik İnşasının Artvin ve Batum Örneklerinde Karşılaştırmalı Ana

  Kategori: Sosyoloji

  Sayfa: 280

  ISBN: 978-605-196-719-6

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: ilknur Beyaz Özbey (Yazar)

  Kimlik inşası, ben kimim/biz kimiz sorularının yanıtı olarak beliren kimliğin topluma, kültüre, zamana, mekâna ve bağlama göre farklılaştığı bir süreçtir. Bu süreç, kimliğin etnik, ulusal ve dinsel açıdan görünür hale geldiği, iç içe geçtiği ve değişime uğradığı bir boyuta sahiptir. Modern toplumların ulus-devletler temelinde örgütlenmesine bağlı olarak iki farklı ulus-devlet içerisinde yer alanların kimlik inşa pratikleri birbirinden farklılaşmaktadır. Bu kitap, Türkiye ve Gürcistan'da yaşayan Müslüman Gürcülerin iki farklı ulus-devlet içindeki örgütlenme biçimlerinin ve kimlik inşa süreçlerinin karşılaştırmalı bir analizini sunmaktadır. Müslüman Gürcülerin kendilerini tanımlama/algılama biçimleri, yaşadıkları ülkelerin/şehirlerin aidiyet duyguları üzerindeki etkileri, yaygın din anlayışı ve ulusal kimlik karşısındaki konumlanma biçimleri kimlik inşasının temelini oluşturmuştur. Müslüman Gürcülerin kimlik inşasını karşılaştırmalı bir biçimde analiz etmek amacıyla Artvin ve Batum'da yaşayan 44 kişi ile nitel araştırma yöntemi kapsamında
  derinlemesine mülakatlar gerçekleştiren İlknur Beyaz Özbey, elde ettiği araştırma verilerini inşacılık kuramı aracılığıyla analiz etmektedir.

  Kimlik İnşası: Müslüman Gürcülerin Kimlik İnşasının Artvin ve Batum Örneklerinde Karşılaştırmalı Analizi, kimlik inşa pratiklerinin şekillendiği alanlara, toplumsal etkileşim süreçlerine, yaygın din anlayışı ve ulusal kimlik karşısındaki konumlanma biçimlerine odaklanmaktadır. Kimlik inşa pratiklerinin karşılaştırma alanlarının aileden dine, ekonomiden
  siyasete ve toplumsal cinsiyete kadar uzandığı süreçte, Müslüman Gürcülerin kimlik inşasında sınırın açılmasından zihinsel haritalardaki kırılmalara, ulusal eğitimden yaygın kültüre, dilden kır-kent farklılaşmasına dek toplumsal dinamiklerin ve etkileşim süreçlerinin etkili olduğu görülmüştür. Yaygın din anlayışıyla birlikte ve yaygın din anlayışına rağmen gelişen ve farklılaşan kimlik inşa süreci Müslümanım, Türküm, Gürcüyüm ve Gürcüyüm ama Müslümanım şeklindeki kimlik ifade etme tarzlarını ortaya çıkarmıştır. Kimlik inşasının benzer ve farklı yönlerinin öne çıkmasına koşut olarak Müslüman Gürcülerin iki farklı ulus-devlet içerisinde birbirinden farklı algılamaları, etkileşimleri ve ilişkiselliği içeren bir kimlik inşa deneyimi oluşturduğu gözlenmiştir.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi