Kitap Ara

  Özne | 35. Kitap SANATI FELSEFEYLE DÜŞÜNMEK

  Kategori: Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları

  Sayfa: 504

  ISBN: 978-605-196-722-6

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Şule Gece (Editör)

  İsmail Tunalı'nın Türkiye'de Sanat Felsefesi ve Estetiğe Katkıları Üzerine | Şule Gece
  Afşar Timuçin'in Sanat ve Estetik Anlayışı | Mustafa Günay
  Sanatsal ve Bilimselin Diyalektiğine Dair | Selahaddin Halilov
  Sanatçı ve Sezgi Yanılgısı | Derya Ölçener
  Sanat Eseri Kimindir? | Özge Kara
  Sıkıntının Sanat ile ilişkisi | Işık Sungurlar
  Çatışkılar Çağında Sanat Olayı: İmgelem, Alımlama ve Estetiğin Zoraki Bozuluşu | Güncel Önkal
  Geleneksel Sanata Karşı Dijital Sanat | Aysel Demir - Burak Çuhadaroğlu
  Sanatın Sonları Zamanında Sanat | Engin Ümer
  Nötr'ün Sanat Fenomenolojisindeki Yeri: Yokluğun Mevcudiyeti, Kişisizlik, Bilinmeyen | Derya Avcı Dursun
  Nietzsche ve Müzik | Albert Camus - Çev. Sadık Erol Er
  Sanatçı Bir Filozofun Portresi: Albert Camus | Yasemin Sezginer
  Heidegger Özelinde Varlığın Sessiz Bir Beyanı Olarak İmaj | İbrahim Günaydın
  Lacan'ın Psikanalitik Kuramında Sanatın İşlevi | Faezeh Abedkouhi
  Deleuze'ün Sanatçı-Filozofunda Algılam, Duygulam ve Kavram | Gül Turanlı
  Dünyalar Yapmanın Sembolik Yolu: Mimarî | Kubilay Hoşgör
  Estetik Nesnenin Öznelci ve Nesnelci Tutumlar Açısından İncelenmesi: Tolstoy'un Anna Karenina Örneği | Ali Timuçin
  Hannah Arendt'in Totaliteryan Sistem Teorisini Franz Kafka'nın Ceza Sömürgesi'nden Okumak | Tuğba Yazıcı
  İmkansızın Kefareti: Benjamin'in "Negatif Teoloji" Bağlamındaki Kafka Değerlendirmesi | E.Seray Soysal
  Samuel Beckett'ın Godot'yu Beklerken Adlı Oyununu Post-truth Bir Okuma | Emine Aydoğan
  Yaşar Kemal'in Hüyükteki Nar Ağacı Romanının Marksist Felsefe Kuramı Bağlamında İncelenmesi | Orhan Aytuğ Tolu
  Spinoza Felsefesinde Duyguların Doğası ve Beyaz Kale Romanına Yansıması | Hâle Seval
  Cioran ve Şiir | Sadık Erol Er
  Sezai Karakoç'un Şiirinde Politik Tahayyül | Mehmet Özcan
  Nietzsche ve Felsefe'nin Sazı Neşet Ertaş | Fatih Yıldız
  Ildikό Enyedi'nin Beden ve Ruh Filmi Üzerine Düşünmek: Aynı Düşü Birlikte Görmenin Olanağı | Şule Göle
  İmgelerin Yarattığı Dünyada "Biz"in Kolektif Bireyleşmesi | Boğaç Berkmen
  Soyut Fotoğraf Sanatının Husserl Fenomenolojisi Üzerinden İncelenmesi | Yelda Akıllıgöz
  Eric Fischl'in Resimlerinde Gerçeklik Algısı: Sosyo - Kültürel Tabuların İhlali | Faruk Çelik
  Kültürel Diplomasi Bağlamında Maestro Niyazi Tağızade | Ecem Tuğçe Akbulut
  Varoluşun Krizi, Değer Duygusu ve Sanat | Mehmet Akif Tutumlu

  Dosya Dışı
  Aristoteles'in Özgürlük Anlayışı ya da 'Hürriyet' ve 'Özgürlük' Üzerine (I) | H.Nur Beyaz Erkızan
  Schopenhauer'in Ateist Varoluş Felsefesi | Metin Bal
  Herakleitos - Homeros'un Alegorik Yorumu: "Apollon'un Öfkesi" ya da Doğal Bir Olgu Olarak "Veba" | Hasan Gençcan
  Spinoza'nın Varlık ve Bilgi Temelli Uygarca Yaşama Öğretisi | Ali Timuçin

  Kitap İnceleme
  Nassim Nicholas Taleb'in "Siyah Kuğu" (Olasılıksız Görünenin Etkisi) isimli 'deneme'si üzerine | Tekin Ertuğ

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi