Kitap Ara

  Kutsal ve Sanat

  Kategori: Sanat

  Sayfa: 216

  ISBN: 978-605-196-710-3

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ahmet Çaycı (Yazar)

  Kutsal ile Sanat arasındaki ilişkiyi her iki kelimenin müteradifleri olan din ve güzel/estetik terimleriyle de irtibatlandırmak mümkün görünmektedir. Durum böyle olunca kutsal ve güzel üzerinden hareket edince kutsalın önceliği ile birlikte güzelin mütemmim boyutu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Kısacası güzel olan kutsal olmayabilir ancak kutsal olanın güzel ile tamamlanması kaçınılmaz görünmektedir. İşte meselenin özetini vermek gerekirse kutsal ile sanat arasında irtibat bu kadar birbirine girift bir durum ortaya koymaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi