Kitap Ara

  Şiire Felsefeyle Yönelmek

  Kategori: Felsefe

  Sayfa: 423

  ISBN: 978-605-196-738-7

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Mustafa Günay (Yazar)

  Felsefe ve şiir ilişkileri düşünce tarihinin başlangıçlarından günümüze kadar süregelmiştir. Düşünce ve kültür tarihinde şiire ve edebiyata mesafeli filozoflarla olduğu kadar felsefeyi ve şiiri dar ve katı sınırlarla ayırmayan filozoflarla da karşılaşırız. Felsefede şiire yer olduğu gibi, şiirde de felsefeye yer vardır.

  Şiiri felsefeyle birlikte düşünmek, okumak ve değerlendirmek, aynı zamanda insanı ve onun ortaya koyduğu kültürü de anlamak ve değerlendirmektir. İnsanın varoluşsal sorunları, çeşitli ruh halleri, başkalarıyla ve doğayla ilişkilerinde yaşanan gerilimler, birçok şairin şiirlerindeki ortak temalar olarak karşımıza çıkar. Bu temaların ve sorunların hiç şüphesiz felsefece ele alınması da söz konusudur.

  Bu kitapta Modern Türk şiirinden bazı şairlerin şiirlerini felsefi açıdan yorumlamaya, değerlendirmeye yönelik yazılar yer almaktadır. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinden bazı kesitler içeren bu kitabın, hem felsefe-şiir ilişkileriyle ilgili olarak hem de şiirin felsefi açıdan yorumlanıp değerlendirilmesi konusunda yararlı olacağını umarız.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi