Kitap Ara

  M.ö. 2. Bin Anadolu Tasvir Sanatında İnsan - Hayvan Karışımı Varlıklar

  Kategori: Arkeoloji / Eskiçağ Tarihi

  Sayfa: 288

  ISBN: 978-605-196-737-0

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ebru Oral (Yazar)

  Bu çalışmada, M.Ö. II. Bin Anadolu tasvir sanatında çeşitli tasvirli eserler üzerinde betimlenen insan-hayvan karışımı varlıklar değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, Anadolu'da, Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Eski Hitit Dönemi ve Hitit İmparatorluk Dönemi'ne tarihlendirilen, gerek satın alma yolu ile ele geçen, gerekse arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkartılan arkeolojik buluntular ele alınmıştır.

  Çalışma kapsamında, M.Ö. II. Bin Anadolu tasvir sanatında özellikle mühürler, bullalar, levhalar, kaya anıtları, kaya kabartmaları, heykelcikler, figürinler ve çeşitli mobilya aksamları üzerinde betimlenen boğa adam, balık kız/adam, kuş adam, kanatlı adam, koyun adam, aslan kadın/adam ve sfenks tasvirleri ikonografik ve mitolojik özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Söz konusu insan-hayvan karışımı varlıkların, Anadolu tasvir sanatında, tanrılarla ilişkili doğaüstü varlıklar olarak çeşitli dinsel ve mitolojik içerikli sahnelerde betimlendiği anlaşılmaktadır. Anadolu'da, Asur Ticaret Kolonileri Çağı olarak adlandırılan dönemde, Mezopotamya etkili dinsel inanışların, Anadolu toplumlarının dinsel inanışlarını büyük ölçüde şekillendirdiği bilinmektedir. Mezopotamya etkili dinsel inanışların yansımalarını, M.Ö. II. Bin Anadolu tasvir sanatında görmek mümkündür.

  Çalışma kapsamında, çeşitli tasvirli eserler üzerinde betimlenen insan-hayvan karışımı varlıklar, arkeolojik ve filolojik veriler ışığında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Anadolu sanatında, çeşitli tasvirli eserler üzerinde betimlenen insan-hayvan karışımı varlıkların, tanrılarla ilişkili olarak hem tanrıların kendilerine verdikleri görevleri yerine getirdikleri, hem de insanların hayatlarına etki ettikleri anlaşılmaktadır. Nitekim, günümüzde, farklı bölgelerde yaşayan ve farklı kültürlere ait bazı topluluklar, birtakım doğaüstü güçler sayesinde, doğal afetler, savaşlar, hastalıklar ve zararlı etkilerden korunacaklarına inanmaktadırlar.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi