Kitap Ara

  Türkiye'de Kırsal Kalkınma Yönetimi

  Kategori: Ekonomi,İşletme,Yönetim

  Sayfa: 320

  ISBN: 978-605-196-761-5

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Muhammed Serkan Şahin (Yazar)

  Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar olan dönemde kırsal kalkınma için ülkemizde birçok politika ve proje çalışması yapılmıştır. Türkiye'de 'kırsal kalkınma' kırsal özelliğin belirgin biçimde vurgulanması sebebiyle kentleşme çerçevesinde gelişen modernleşme olarak algılanmaktadır. Dönemsel özellikler göz önüne alındığında kırsal kalkınma ile ilgili bütüncül bir çalışma yapılamamış, ancak temel amaç kırsal alanı geliştirmek olduğu için birçok metot/yöntem günümüze kadar denenmiştir. Konunun doğası gereği kalkınma amacıyla kırsal alana hizmet götüren birçok kamu kurum ve kuruluşunun varlığı söz konusudur.

  Türkiye'de kalkınmanın topyekûn birincil hedef olması, kamu kurum ve kuruluşlarının aynı anda aynı hedefe ulaşmak istemesi, kırsal kalkınma sürecine de bu durumun yansıması karmaşayı kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu çalışmada kırsal kalkınmanın tarihsel arka planı ve işleyişi anlatılmakla birlikte kırsal kalkınma yönetimindeki bu karmaşaya vurgu yapılmaktadır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi