Kitap Ara

  #kesinbilgi - Yeni Medyada Bilgi ve Haberin Durumu

  Kategori: İletişim Bilim

  Sayfa: 112

  ISBN: 978-605-196-770-7

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ceren Yegen (Yazar)

  "Yeni medya" olarak adlandırılan ortamlar bütünü, Metaverse (sanal evren) tartışmaları da sürerken, bireylerin yaşamlarının hemen her alanına dokunmakta; meslek yaşamlarına yoğun etki etmektedir. Yeni medya ortamları, bilgi gibi haberin de dönüşümüne zemin teşkil etmekte, yeni habercilik biçimleri (yurttaş gazeteciliği, robot gazetecilik, SEO haberciliği vb.), podcast'ler ortaya çıkmakta ve bilgi tüketici elinde şekillenebilmektedir. Sosyal medya ortamlarında dezenformasyon, misenformasyon da gözlenmekte; sosyal medya bir manipülasyon, propaganda ortamı olarak da kullanılabilmektedir. Konuya ilişkin birçok yaklaşım (fake news, deepfake vb.) ve aktif ortam gibi çeşitli program ve aplikasyonun mevcudiyeti, alandaki değişimin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Esaslı bir gereksinim olan ve vukuf temelinde vücut bulan haber, günümüzde artık hedef kitlesi dolayımı ile şekillenirken, haberin dolaşıma sokulması ve geri bildirim sürecinde interaktif biçimler görünür olmaktadır. Dolayısı ile bilgi ve haberin yeni medya ortamlarındaki devingenliği, ele alınması gereken bir durumdur. Bu nedenle #kesinbilgi - Yeni Medyada Bilgi ve Haberin Durumu adlı kitap, konuya ilişkin güncel ve kapsamlı bakış açıları sunmaktadır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi