Kitap Ara

  Meslek Erbabı (Zanaatkarlığın Toplumsal Çerçeveleri)

  Kategori: e-kitap (Ücretsiz)

  Sayfa: 183

  ISBN: 978-605-196-806-3

  Boyut: A4 PDF

  Kağıt: 1. Hamur

  Yazar: Merve Türkan Bilgir (Yazar)


  Zanaatkarlık yaratıcı emeğin tasavvufla ilişkisi bakımından kendine özgü bir değer ve zihniyet dünyasıyla tasavvur edilir. Bu da zanaatkarlığın kültürel hafızayı aktarma kabiliyetine yorulur. Richard Sennett de ilgili eserinde zanaatkarlığı "bir şeyi kalitesi için üretmek" sözleriyle tasvir ederek tüm rol ve statülerimiz için rehber niteliğinde bir "davranma biçimi" olarak gördüğünü belirtir. Zanaatkarın iş tutuş biçimini hem iş kültürümüzü hem de genel sosyal bağlarımızı nitelikli ve güçlü kılmak için kılavuz edinmemiz gerektiğini dile getirir. Bu çalışmaya ilişkin fikir, bu varsayımlardan hareketle ortaya çıktı. Çalışmada zanaatkarlara dair değer ve zihniyet dünyası, mekânın işi kurgulayıcı gücü, kültürel hafıza, usta-çırak ilişkisine dair sosyal bağlar, eşyanın tabiatıyla zanaatkarların bağı, emek ve paranın karşılığı ve benlik algısı gibi meseleleri anlamak ve açıklamak adına yapılan görüşmelerin çözümlemesi kavramsal ve kuramsal bir arka planla birlikte sunulmaktadır.

  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi