Kitap Ara

  Yalanın Dildeki Gerçeği

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 128

  ISBN: 978-605-4639-21-2

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  İnsan olmanın ayrıcalıkları vardır. Başka canlılarla mukayese edildiğinde, insanlığın akıl almaz özellikleri daha belirgin bir şekilde görülür.
  Bu özelliklerden biri de yalan söyleme yeteneğidir. Burada bunun bir yetenek olduğu söyleniyor, çünkü bu gerçekten bir yetenek gerektiriyor. Bu yeteneği bütünleştiren başka yapılar da konuşmayı, dolayısıyla dili, akıllı olmayı yani mantıklı bir şekilde düşünebilmeyi oluşturmaktadır.
  Bu kitapta insanlığın yalan ile olan ilgisi gözden geçirilmektedir. Birinci bölümde yalan genel olarak ele alınarak yalan kavramının bir tanımı amaçlanmaktadır. İkinci bölümde yalan ile dilin bir bağlantısının bulunup bulunmadığı, daha doğrusu yalanın dil ile ne ölçüde bir bağlantısının olduğu sorgulanmaktadır. Çalışmanın üçüncü ve dördüncü bölümünde ise karşılaştırmalı dilbilim alanında bir uygulama yer bulmaktadır. Bu bölümlerde öncelikle yalan kavramının sözcük alanının Almanca ve Türkçede ele alınarak bir mukayesesi yapılmakta, daha sonra ise yalan deyimlerinin her iki dildeki mukayesesine gidilmektedir.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi