Kitap Ara

  Süregiden Felsefe (Antik Çağdan Günümüze Filozoflarla Konuşmalar)

  Kategori: Cumhuriyet Döneminde Felsefe

  Sayfa: 279

  ISBN: 978-605-196-824-7

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Macit Gökberk (Yazar)

  Macit Gökberk, Türkiye'de ve Türkçe'de felsefe yapılabileceğini gösteren; yaşamıyla ve yapıtlarıyla aydınlanma ruhunun Anadolu'da yeniden güçlenmesine ve aklın ışığının yeniden parlayışına katkıda bulunanların başında gelir. Bu kitapta onun kitaplaşmamış çalışmaları bir araya getirilmiştir. Felsefeyi, ortaya çıktığı tarihsel ve kültürel koşullar bağlamında ele alan, felsefenin geçmişi ile bugünü arasındaki bağıntıları önplana çıkaran ve tarihi boyunca süregiden sorunlara odaklanan tavrıyla dikkat çeken Gökberk'in tutumu, filozoflar arasında belli sorular/problemler temelinde sürüp giden bir diyaloga "belli bir bilgi birikimi"ne dayanarak katılma konusundaki çağrısı günümüzde de anlamını ve önemini korumaktadır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi