Kitap Ara

  Özne | 36. Kitap SARTRE

  Kategori: Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları

  Sayfa: 496

  ISBN: 978-605-196-835-3

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Sadık Erol Er (Editör), Ali Osman Gündoğan (Editör)

  Sartre ve Varoluşçuluk Üzerine Bir Değerlendirme | Ali Osman Gündoğan
  Başkasının Bakışı: Sartre'da Utanç ve Gurur | Özgür Taburoğlu
  Sartre Felsefesinde "Varoluşsal/Ontolojik Sevinç" Üzerine | Emel Koç
  Sartre: Augustinusçu Bir Ateist mi? | Kate Kirkpatrick - Çev. Metin Topuz
  Sartre Düşüncesinde Çağın İfadesi Olarak Varoluş ve Varoluşun İfadesi Olarak İnsan | Hüseyin Gazi Topdemir
  Sartre'da Fenomenolojik Ontolojinin Kuruluşu | Hüseyin Aydoğdu
  Sartre ve Spinoza: Zihnin Doğası Üzerine | Kathleen Wider - Çev. M. Can Kibritoğlu
  Jean-Paul Sartre Ateizmi Ontolojik Temelleri ve Etik Sonuçlarıyla | Sevil Ağtaş
  Sartre'ın Kant'ın Ahlak Felsefesine Yönelik Eleştirileri | Gail Linsenbard - Çev. Mustafa Yıldırım
  Ontolojiden Hodolojiye: Sartre'ın Dünya - İnsan Yorumu | Mustafa Ağaoğlu
  Sartre'ın Ahlakı: Bir Yeniden Yapılandırma | Gerhard Seel -Çev. Celal Gürbüz
  J. P. Sartre'ın Varoluşçuluk Anlayışında Ahlâkın Temelleri Üzerine | Uğur Köksal Odabaş
  Sartre: "Eylem Adamı" | John Gerassi - Çev. Berna Şimşek
  Sartre'da Ahlakın Olanaklı Temeli | Celal Gürbüz
  Sartre'ın Diyalektik Yöntem Eleştirisi | Semir Temiz
  Sartre ve Nietzsche | Christine Daigle - Çev. Sadık Erol Er
  Sartre'ın Heidegger Okumaları: Gözle Görülmeyen Politik İçerik | Ata Devrim
  Bakışın Belirleyiciliği Işığında Özgürlük Problemi | Seçil Özdemir
  Sartre'ın Entelektüel Kavrayışı ve Kayıp Giden Zaman | Armağan Öztürk
  Sartre ve Sinema, Modern Yaşamın Şiiri | Volkan Koyutürk
  Varoluşçu Özgürlük Bağlamında Sartre ve Beauvoir'da Beden ve Aşkınlık Kavramı | Gül Turanlı
  Camus / Sartre Kavgası | Ali Osman Gündoğan
  Sartre ve Lefebvre Heuristik Bir Yönteme Doğru | Michael Kelly - Çev. Gülten Silindir Keretli
  Sartre ve Fanon: Zenci Hareketi ve Politik Ortaklık | Azzedine Haddour - Çev. Birdal Akar
  Yalom'un Dört Sonul Endişe Kavramı Bağlamında Sartre'ın Mezarsız Ölüler'i | M. Can Kibritoğlu
  Brecht ve Sartre Arasında | Bariona Renate Peters - Çev. Erdem Baykal
  Sartre ve Foucault Nesiller Arası Bir Değişim | Thomas R. Flynn - Çev. Dilek Barutçu Fesli - Ahmet Selim Tümkaya
  Deleuze ve Sartre: Praksisten Üretime | Raymond van de Wiel - Çev. Sadık Erol Er
  Sartre ve Lacan Arasında Bir Karşılaşma | Marie-Andrée Charbonneau - Çev. Ersun Çıplak
  Karanlık Thomas: Bir Karakterin Praxisi Üzerine Düşünceler | Robert Wilcocks - Çev. Erdem Baykal

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi