Kitap Ara

  Evdeki Erkeklik (Evlilikte Uyum ve Çatışma Arasında Eril Kimlikler)

  Kategori: Sosyoloji

  Sayfa: 142

  ISBN: 978-605-196-833-9

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Samet Ünlü (Yazar)

  Son yıllarda Türkiye'de cinsiyet sosyolojisi alanında erkeklik çalışmaları artış göstermektedir. Erkeklik olgusunu ele alan çalışmalar tek bir alanla sınırlı kalmamakta, disiplinlerarası yaklaşımı benimseyen araştırmalarla önem kazanmaktadır. Özellikle sosyoloji ve sosyal psikoloji alanlarında yapılan araştırmalar bu bağlamda dikkat çekicidir. Erkeklik çalışmaları farklı kavramların da etkisiyle çok yönlü sonuçlar üretmekte ve toplumsal analiz imkânı sunmaktadır. Bu açıdan araştırmanın diğer ana kavramları olan evlilik uyumu ve çatışma çözme biçimleri bu imkânı ortaya koyan bileşenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırma evli bireylerin erkeklik algıları ile evlilik uyumları arasındaki ilişkide çatışma çözme biçimlerinin rolünü incelemektedir. Erkeklik algısı, evlilik uyumu ve çatışma çözme biçimleri bu araştırmanın üç ana ekseninde yer almaktadır. Araştırmada bağımsız değişken olan erkeklik algısı ile bağımlı değişken olan evlilik uyumu arasındaki ilişki tespit edilmektedir. Daha sonra araştırmanın aracı değişkeni olan çatışma çözme biçimlerinin bu ilişkideki rolü incelenmektedir.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi