Kitap Ara

  Tepedelenli Ali Paşa 1744-1822

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 247

  ISBN: 978-605-196-848-3

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ahmed Müfid (Yazar)

  Müellifimiz Ahmed Müfid Efendi'nin hayatı hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmamakla birlikte kendi aktarımlarına göre Tepedelenli Ali Paşa'nın kız kardeşi Şehnisa Hanım'ın, ikinci eşi Selman Bey'den olan Adem Bey'in oğlu Melik Paşa'nın torunudur. Günümüzde Berat ili sınırları içerisinde kalan Baçkë'da kaleme aldığı eserini ilk olarak Mısır'da yayımlanmış, ardından Osmanlı topraklarında düşünce özgürlüğünün yayılmasıyla ikinci baskısını İstanbul'da yapmıştır.

  Osmanlı Devleti'nin ünlü vezirlerinden Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa'nın hayatını konu edinen birçok seyyah ve tarihçinin olduğunu belirten müellifimiz bu kaynaklardan kısaca bahsederek yabancı yazarlar tarafından kaleme alınan eserlerin taraflı bir bakış açısıyla yazıldığını belirtmektedir. Osmanlı tarihçileri arasında ise doğrudan Ali Paşa'nın hayatını konu edinen bir yazar bulunmamakla birlikte Tepedelenli Ali Paşa'nın hayatına oldukça geniş bir şekilde yer vermiş olan Ahmet Cevdet Paşa'nın on iki ciltlik "Tarih-i Cevdet" adlı eseri de bu alanda müellif tarafından yetersiz görülmüştür. Konu hakkında çeşitli dillerde yazılmış eserleri etraflıca incelediğini belirten Ahmed Müfid Efendi, atası olan Tepedelenli Ali Paşa'nın hayatını doğru bir şekilde aktarma gayesiyle okuduğunuz eseri kaleme alma gereği duymuştur.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi