Kitap Ara

  Kadın ve Sosyal Politika Güncel Tartışmaları

  Kategori: Siyaset, Yönetim

  Sayfa: 422

  ISBN: 978-605-196-870-4

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Didem Koca (Editör), Erdal Tanas Karagöl (Editör)

  Türkiye'de kadın çalışmaları alanında son derece zengin bir literatür bulunmaktadır. Özellikle feminist teorinin etkisi, sosyal bilimlerin tekil alanlarıyla sınırlı kalmamış, çok disiplinli pek çok çalışmaya öncülük etmiştir. Son yıllarda kadın ve aile çalışmaları, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları ve kadın çalışmaları gibi isimlerle pek çok interdisipliner lisansüstü program açılmıştır. Programlardaki çeşitliliğe ve kadın çalışmalarına artan ilgiye rağmen sosyal politika alanında hala literatürün mümbit olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla sosyal politika alanında kadın konusunun gündemde kalması gereği açıkça ortadadır.

  Esasen kadın ve sosyal politika ilişkisi, sosyal politikaların tarihsel gelişimine paralel bir seyir izlemiştir. Sanayi Devrimi sonrasında çağdaş bir sosyal politika anlayışının ortaya çıkışı sürecinde kadınların verdiği hak mücadelesi ve elde ettikleri kazanımlar sadece sosyal politikaların gelişimine katkı sağlamakla kalmamış, aynı zamanda toplumların demokratikleşmesine, toplumsal ve beşeri açıdan kalkınmasına ve genel olarak sosyal barışa katkı sağlamıştır. Bu nedenlerle, kadın ve sosyal politika ilişkisinin akademik bir bakış açısıyla daha fazla çalışılması gerekir. Elinizdeki kitap söz konusu bu ihtiyacı karşılamak için atılmış mütevazı bir adımdır ama aynı zamanda literatüre verilmiş derinlikli bir katkıdır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi