Kitap Ara

  Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi - Teori ve Türkiye

  Kategori: Siyaset, Yönetim

  Sayfa: 304

  ISBN: 978-605-196-863-6

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Önder Kutlu (Yazar)

  Karşılaştırmalı kamu yönetimi yaklaşımı kamu politikası belirleme ve analiz süreçlerinde sıkça kullanılan, kullanıcısına ciddi değerlendirme avantajları sunan ve genel manada farklı entelektüel çevrelerde ilgi uyandıran bir modeldir. İki veya daha fazla kurumu, sistemi veya yapıyı belli bir yaklaşım çerçevesinde ele almak suretiyle makul, mantıklı, anlamlı ve analitik değer ifade eden sonuçlara ulaşma imkânı veren bir yaklaşım olması tercih edilirliğini artırmaktadır. Ülkeler ve kurumlar-arası iletişim ve etkileşim seviyesindeki artış karşılaştırmalı modeli öne çıkaran önemli bir etkendir. Ders çıkarma, politika transfer etme ve öğrenme imkânları sunması, esasen pratik ve analitik sonuçlar üretmesi dolayısıyla da değerlidir.

  Son dönemlerde kamu yönetimi ve siyaset bilimi disiplinlerinde ilgi uyandırmasına rağmen yapıldığı söylenen karşılaştırmaların çoğunun metodolojik temelden yoksun olması nedeniyle karşılaştırma aslında bir yanılsamaya da neden olmaktadır. Bunun daha çok alanda literatür eksikliğinden ve yöntemi yanlış anlamadan kaynaklandığı görülmektedir. Farklı kurum ve yapıların sadece dış görünüşleri ve karşılaştırmayı yapanların algılarıyla değerlendirilmesi doğru olmadığı gibi ortaya çıkan sonuç güvenilir de değildir. Bu nedenle alana dair bir çerçeveye ihtiyaç duyulmaktadır.

  Elinizdeki kitap karşılaştırmalı kamu yönetimi alanını ele alan, karşılaştırmanın hangi mantık ve analiz mantığıyla ele alınması gerektiğini tartışan Türkçe ilk ve tek eserdir. Böylece karşılaştırma yapma çabası içine giren araştırmacılara ve pratisyenlere kavramsal ve kuramsal bir temel sunmaktadır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi