Kitap Ara

  Türklerin İslâmlaşma Süreci

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 288

  ISBN: 978-605-196-875-9

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Bekir Biçer (Yazar)

  Türklerin Müslüman olması, Türklerin tarihinde yaptığı ilk ve en büyük devrim aynı zamanda Türk ve dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir. Türklerin din değiştirmesi sadece inançlarını değil, hayatlarının bütününü değiştirilmesi sonucunu doğurmuştur. İslâmiyet'le birlikte Türklerin siyasi, hukuki, dinî, iktisâdi, sosyal ve sanatsal hayatlarının bütününde köklü değişmeler olmuştur. Türklerin Müslüman olması konusunda yüzyıldır yapılan araştırmaların çoğu ideolojik, romantik ve kurgu düzeyinde olmuştur. Bunun somut göstergesi Türklerin Gök Tanrı inancına mensup olduğu ve bu inancın İslamlaşmayı kolaylaştırdığı iddiasıdır. Bu yanılgı ders kitapları aracılığı ile milli bir kanaate dönüşmüştür.

  Bu kitapta, Türklerin Müslüman olması meselesi temel kaynaklar kullanılarak, tarihsel gerçekler dikkate alınarak ve rasyonel olarak yeni baştan ele alınmıştır. Önce Türklerin anavatanları, Türk kavimlerinin isimleri, Türklerin etnik yapıları ve inandıkları dinler tartışılmıştır. Sonra Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştıran unsurlar ana hatları ile anlatılmıştır. Son bölümde ise İslamlaşmanın Türklerin siyasi, askeri, hukuki, ekonomik, sosyal ve sanatsal hayatları üzerinde yaptığı tesirler tespit edilmeye çalışılmıştır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi