Kitap Ara

  Haber Ajanslarının Yeni Medyadaki Yapısı (Suriye İç Savaşı Örneği)

  Kategori: İletişim Bilim

  Sayfa: 272

  ISBN: 978-605-196-887-2

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: İbrahim Engin Akalın (Yazar)

  Yeni medya ile yersizleşen ve hızlanan iletişim küresel bağlamda kültür oluşturabilme kudretine sahiptir. Haber akışını yerelleştiren, artık ulus ötesi nitelik taşıyan haber ajansları, böylece yerel haberlerin yanı sıra dünyadan haberleri de kendi perspektifleriyle sunmakta, böylece birçok ülkede kamuoyu yaratma gücü elde etmektedirler.

  Dünyanın ve insanların yaşadıkları temel problemlerle alakalı haberlerin yayılması ve pek tabii tartışılması, kamusal destek sağlanması adına oldukça önemlidir. Uluslararası ilişkilerdeki üstünlük savaşında ise enformasyonun muktedir olanın bakış açısıyla yayılması ve tartışılması, sağlanan statükonun devamı için bir zorunluluktur. Bu durumda sorgulanması gereken esas nokta kamuya sunulan haberin iktidar ve hegemonya savaşında namluya sürülen birer mermiye dönüşüp dönüşmediğidir.

  Suriye İç Savaşı hem Rusya hem ABD hem de Arap ülkelerinin dahil olduğu bir örnek sunmaktadır. Bu nedenle Suriye İç Savaşı'na yönelik üretilen haberler ile devlet söyleminin karşılaştırılması medya sermaye ve devlet füzyonunun yeni veya yeniden oluşturulan yapısının tespitinde oldukça yardımcı olacaktır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi