Kitap Ara

  Edebiyat ve İktidar (Dolaylı Bir Gerçeklik)

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 416

  ISBN: 978-605-196-889-6

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Mümin Hakkıoğlu (Editör), M. Ahmet Tüzen (Editör)

  Elinizdeki kitapta iktidar ve edebiyat kavramlarının işaret ettiği anlam alanları, birbirleriyle ilişkileri ve bu ilişkilerin tarihsel seyri anlatılmakta; kapitalizm, kolonyalizm, postkolonyalizm, şeyleşme, meta fetişizm ve post-truth gibi kavram ve pratiklerle bağlantıları ortaya konulmaktadır. Öte yandan, edebiyat ve iktidarın ilişkilendirildikleri kuramsal çerçevelerdeki izdüşümleri titizlikle irdelenmektedir. Yazarın yapıtıyla kurduğu öznel bağ ve bu öznelliğin iktidar karşısındaki tutumu, şiddet ve iktidar çerçevesinde antik ve çağdaş toplumlarda karşılaşılan kurban edimi ve ikame kurban uygulaması, bedenin politik iktidara karşı bir savunma mekanizmasına dönüştürülmesi, romanın yazınsal türler arasından sıyrılarak kendi iktidarını ilan etmesi, edebi kanonun hem kendi iktidarını kurması hem de siyasal iktidarın elinde bir araca dönüşmesi kitapta ele alınan konulardan bazılarıdır. Bütün bunlar, kuramsal boyutları ve pratikteki karşılıkları üzerinden Türk, İngiliz, İrlanda, Amerikan, Eski Yunan ve Latin edebiyatlarından örneklerle tartışılmaktadır. Bu çalışma, anlaşılacağı gibi zamansal olarak hem eski hem de yeni, mekânsal olarak ise geniş bir coğrafyanın kültürlerinin ürettiği edebiyatı odağına almakta, tek bir yere sabitlenmektense değişik deneyimlere yoğunlaşmaktadır. Her bölümü ayrı bir bakışı ve deneyimi irdeleyen Edebiyat ve İktidar: Dolaylı Bir Gerçeklik kendi bütünlüğü içinde ilgilisi için ana çalışmalara giden bir yol açmayı ve edebiyat dünyasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi