Kitap Ara

  Mustafa Şükrü Metin Baba - Hayatı ve Eserleri

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 286

  ISBN: 978-605-196-910-7

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ahmet Taşğın (Yazar), Hakkı Taşğın (Yazar)

  Bu çalışma, Seyyit Battal Gazi evlatlarından Mustafa Şükrü Metin Baba [Arıkaya]'nın hayatı etrafında iki devlet ve tek uygulama etrafında tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla Bektaşilerin yeni arayışlarını ele aldı. Mustafa Şükrü Metin Baba, Seyyit Battal Gazi Evlatlarından ve Bektaşi Tekkesi olan Şücaaddin Veli tekkesi postnişidir. Tekke ve zaviyeler kapatıldıktan sonra soydan devam eden erkan yanında Bektaşi Balım Sultan erkanına tabi olmuş ve çok geniş bir alanda baba olarak hizmet görmeye başlamıştır. Ocakzade iken nasip alıp Bektaşi Meydanında derviş ve ardından baba olmuştur.

  Mustafa Şükrü Metin Baba'nın açtığı meydan onun vefatı ardından devam ettirilmiş ve günümüze kadar da iki babayla sürdürülmektedir. Bunun yanında Kütahya, Denizli ve Bilecik gibi illerde de meydan açmıştır. Diğer yandan Bulgaristan'da bulunan Otman Baba'ya bağlı toplulukların da ocakzadelikten nasipli meydanda hizmet yürütmelerinde etkili olmuştur. Bulgaristan'da bulunan Otman Babalı toplulukların bağlılığını almış ve Baba olarak seçilenlerden Seyitgazi'ye gelenlere nasip verip Babalıklarını tasdik etmiştir.

  Mustafa Şükrü Metin Baba, Osmanlı Devletinin son döneminde gelişen siyasi akımların içerisinde yer almıştır. İttihat Terakki taraftarı olması nedeniyle saldırıya uğramıştır. Seçimler münasebetiyle Eskişehir ve Seyitgazi'de büyük bir kargaşa çıkmıştır.

  Türkiye Cumhuriyeti devrim kanunları arasında yer alan Tekke ve Zaviyelerinin kapatılmasıyla birlikte Seyitgazi'deki Seyyit Battal Gazi Dergahından çıkarılmış ve bir süre ilçede kaldıktan sonra Eskişehir'e gelmiştir. Eskişehir'de 1946 yılında vefat etmiştir.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi