Kitap Ara

  Adil Bir Barışın İmkânsızlığı Üzerine (Johan Galtung vs Chantal Mouffe)

  Kategori: Siyaset, Yönetim

  Sayfa: 208

  ISBN: 978-605-196-906-0

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Melih Coşgun (Yazar)

  Bu çalışma, barış, adalet ve uzlaşının 'ne' olduğunu, birbirleriyle nasıl ilişkilendirilebileceğini, ortaya çıkan bu ilişkiler ağından toplumsal-siyasal alanda içkin ne tür sonuçlar çıkabileceğini, bahsi geçen kavramların çatışma-antogonizma, çözüm-agonizma ve barış-siyasal olan kavramlarıyla birbirlerine temas ettiği noktaları, iki düşünürün; Johan Galtung ve Chantal Mouffe bağlamında tartışma çabasıdır. Bu yönüyle çalışma, birbirleriyle 'ilişkisiz' görünen düşünürlerin kavramsal/kuramsal konumlanmalarını ilişkilendirmeyi amaçlamanın yanı sıra adı geçen iki düşünürü birlikte okuma çabasıdır. Bu çaba, Galtung ve Mouffe'un ayrı ayrı ele alındığı iki müstakil bölüm üzerine inşa edilen ve asıl tartışmanın yoğunlaştığı, iki farklı siyaset algısının karşılaştırıldığı bölümle sonlandırılmaktadır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi