Kitap Ara

  Macit Gökberk Aydınlanmanın Sesi

  Kategori: Cumhuriyet Döneminde Felsefe

  Sayfa: 271

  ISBN: 978-605-196-920-6

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Mustafa Günay (Editör)

  Cumhuriyet döneminde felsefenin kurumsallaşıp gelişmesinde tarihsel bir rol oynamış olan Macit Gökberk(1908-15.08.1993) ilk kuşak felsefecilerimiz arasında yer alır. Gökberk, Türkçede felsefenin gelişebilmesinin ancak belli bir tarih ve dil bilinciyle yürütülen çalışmalara bağlı olduğu düşüncesinden yola çıkarak, Türkiye'de belli bir felsefe kültürünün oluşumu için değerli çalışmalar yapmıştır. Gökberk, felsefi çalışmalarında ve bir aydın olarak bütün yapıp etmelerinde, yalnızca belli bir dil bilincinin değil, aynı zamanda belli bir tarih bilincinin de gerekliliğini vurgular. Özellikle felsefe tarihi üzerine yoğunlaşan ve ülkemizde felsefe tarihinin başta gelen kurucularından biri olan Gökberk, felsefe-kültür ilişkisine de büyük önem vererek, bu alanın sorunlarıyla ilgilenmiş ve Cumhuriyet devrimleriyle birlikte temelleri atılan yeni kültürel oluşumlarla felsefe arasındaki bağlantıları ortaya koymaya çalışmıştır. Onun düşüncesinde değişen dünya ve toplum gerçekliğinin aydınlanma geleneğinin çağdaş bir yorumu çerçevesinde ele alınması dikkat çeker. Elinizdeki kitap Cumhuriyetin ilk kuşak felsefecilerinden biri olan Gökberk'in felsefe çalışmalarını çeşitli yönleriyle irdeleyen yazılardan oluşmaktadır.  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi