Kitap Ara

  Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

  Kategori: Sosyoloji

  Sayfa: 480

  ISBN: 978-605-196-921-3

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Sevinç Güçlü (Editör)

  Toplumsal yapı kavramı, sosyolojinin anahtar kavramlarındandır. Kavram geniş boyutlu ve kapsayıcıdır. Toplumsal yapı analizleri bir yanıyla tarihsel, bir yanıyla sosyolojik, bir yanıyla mikro, bir yanıyla makro, bir yanıyla toplumun içsel dinamiklerini, bir yanıyla dışsal dinamiklerini hesaba katmayı gerektirir. Bu çalışmada toplumsal yapı kavramının ışığında Türkiye'nin tarihsel süreçte toplumsal yapısı, Türk sosyologlarının toplumsal yapı hakkındaki görüşleri, aile, ekonomi, siyaset, din, nüfus, sağlık, eğitim, sanat, kırsal ve kentsel yapı konuları dönemleştirilerek okuyucuya sunulmaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi