Kitap Ara

  İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Dirençli Kentler Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler

  Kategori: Araştırma İnceleme

  Sayfa: 224

  ISBN: 978-605-196-956-5

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Yakup Bulut (Editör), M. Miraç Aslan (Yazar)

  Bu kitap, dünyada ve Türkiye'de etkileri açıkça görülen iklim değişikliği ve buna bağlı olarak kentlerin sürdürülebilirliği ve dirençlilik konuları üzerinde durmaktadır. Özellikle gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan sorunların tespitlerine ve çözüm arayışlarına yer vermektedir. İklim değişikliği ile ekosistemde ortaya çıkan bir çok sorunun yerel, ulusal ve küresel düzeyde işbirliğini gündeme getirdiği ve katılımcı bir anlayışla çözümlerin üretilmesi gerektiği vurgusu yapılmaktadır. Diğer bir yaklaşımla iklim değişikliğinin insani yerleşmeler üzerindeki etkisi, hem ulusal hem de uluslararası politika yapım süreçlerinde daha fazla öne çıkması gerekliliği dile getirilmektedir. Özellikle kentsel yaşamı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen sera gazlarının artması, ekosistemdeki bozulmalar, yerkürenin ısınması, emisyon miktarındaki artışlar, ekonomi ve finans dünyasındaki etkiler, can ve mal kayıpları, doğallıkların kaybolması ve suni yapılandırmaların artması gibi bir çok olumsuzluğun giderilmesi için dünyanın ortak sorunu olarak görülen iklim değişikliğinin ancak ortak çözümlerle giderilebileceğine dikkat çekmektedir.

  Kitap iklim değişikliği çerçevesinde, iklim değişikliğinin ne olduğu, ülkeler ve kentler için neyi ifade ettiği, iklim değişikliğinin etkilerinin kentler, toplumsal yaşam, ulusal ve küresel süreçleri nasıl etkilediği veya etkileyeceği, kentlerin sürdürülebilirliği ve dirençliliği hangi ölçüde etkileneceği ve bununla mücadelede yenilikçi yöntemlerin ve akıllı uygulamaların rolünün ne olacağı gibi birçok soruya cevap aramıştır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi