Kitap Ara

  Osmanlı'dan Günümüze Etnisite ve Sınıf Tartışmaları

  Kategori: Araştırma İnceleme

  Sayfa: 167

  ISBN: 978-605-196-955-8

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: İbrahim Biri (Editör)

  Etnisite ve sınıf olgularının, insanlık tarihi kadar bir geçmişe sahip olduğunu söylemek mümkündür. İnsanların var olmaya başladığı andan itibaren toplumsal yaşamda bir heterojenlik durumu söz konusu olmuştur. Bu heterojenlik durumu ise toplumsal tabakalaşmanın temelini oluşturmaktadır. Tabakalaşma ise bazen "sınıf" bazen de "etnisite" üzerinden gündeme gelmiştir. Etnisite ve sınıf kavramlarının sosyal disiplinlerin çalışma alanına dahil olmasında, çeşitli dönemlerde yaşanan bazı olaylar/durumlar etkili olmuştur. Bu çalışmanın ana kavramlarından biri olan sınıf kavramı, yaşayan, canlı bir kavram olması itibariyle bizlerin ilgisini cezbetmiştir. Tıpkı dünyaya yeni gelen bir bebek gibi, içinde bulunduğu topluluğun değerleri ile şekillenerek, yaşanan toplumsal olaylardan etkilenerek ve nihayetinde evirilip değişerek devamlılığını nesilden nesile sürdürmektedir. Sınıf kavramının bu özelliği, onun karşılık geldiği anlamların sürekli irdelenmesi; var olduğu topluma ait olaylar, toplumda hâkim olan kuramlar ve değerlendirildiği perspektiflerce ele alınması lüzumunu doğurmaktadır. Aynı şekilde etnisite kavramının da dünya üzerinde insan ırkı çeşitliliği var olduğu sürece, her dönemin, her milletin temel toplumsal gerçekliklerinden biri olacağını söylemek mümkündür. Dolayısıyla etten kemikten yaratılmasa da bu iki kavram toplumun özünden, kökünden sağlam damarlarla beslenmektedir. Hâl böyle olunca da her zaman her coğrafyada; bir toplumun dinamiklerini çözümlemenin bir yolu olarak bu kavramlara başvurulacak ve bu kavramların ışığında hem toplum ile ilgili bilgilere ulaşılmaya hem de toplumların derinine inilmeye çalışılacaktır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi