Kitap Ara

  Gençlerde Tanrı Algısı İnanç Yönelimleri ve Yaşanılan Problemler

  Kategori: Araştırma İnceleme

  Sayfa: 167

  ISBN: 978-605-196-951-0

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Çiğdem Can Kaynak (Yazar)

  Tanrıyı bilme ile başlayan Tanrıyı algılama süreci insanı belli bir pozisyonda görüş geliştirmeye ve hayatını bu görüş doğrultusunda şekillendirmeye itmiştir. İnancı da inançsızlığı da şüpheyi de teslimiyeti kapsayan bu tavır alışlarda gençleri, kategorik ve tipolojik bakış açısından uzak bir şekilde, zihni bir uyanıklıkla tanıştırmak yetişkinlerin, eğitim politikalarıyla ve tüm din eğitimi faaliyetleriyle ilgilenenlerin asli görevlerindendir.

  Güncel açıdan bakıldığında gençliği ve inancı tehdit eden modern izmleri entelektüel düzeyde cazipleştirerek popüler hâle getirme ve özellikle gençlere alternatifsizmiş gibi sunma çabası görülmektedir. Sorgulamalarla başlayan ve hayat boyu devam edebilecek bir anlam arayışında gençlerin Tanrı üzerine düşünsel bazı problemlerle karşılaşmasının doğallığının yanı sıra toplumun her kesiminin bu problemler karşısında birbiriyle etkileşim halinde bilinçli bir farkındalık geliştirmesi gerekmektedir.

  Elinizdeki kitap gençliğin Tanrı algısını bir yandan gençlik dönemi gelişim alanları ve inanç kavramı yönüyle bir yandan da inanç yönelimleri, bu bağlamdaki inanç sorunları ve sebepleriyle birlikte ele almıştır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi