Kitap Ara

  Reklam Dili - Türkçe Reklam Söylemi Üzerine Toplumdilbilimsel Bir İnceleme

  Kategori: İletişim Bilim

  Sayfa: 199

  ISBN: 978-605-196-965-7

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ece H. Nazlı (Yazar)

  Reklam iletileri sahip oldukları yazılı metinlerle dilbilimsel unsurlar içermekte ve bu unsurların kullanılmasında dilsel stratejilerin hemen hemen tüm özelliklerinden yararlanmaktadır. İçerdiği dilsel öğelerden hareketle reklam metinlerinin genel bağlamda dilbilimsel bir perspektiften, daha özel bir noktada toplumdilbilimsel bir açıdan incelenmesi mümkündür. Bu noktadan hareketle toplumdilbilimsel bir değişken olan cinsiyet bağlamında kadın ve erkek dergilerindeki yazılı reklam metinleri bu çalışmanın konusu olarak belirlenmiş ve cinsiyetlere göre dil özellikleri arasındaki benzerlikler ve farklılıkların nasıl sergilendiği incelenmiştir.

  Türkçe reklam söyleminin toplumdilbilimsel özelliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı eserde, reklamın tanımı, amaçları, tarihsel gelişimi ile dergicilik tarihi, dergilerdeki reklamlar ve dergi reklamlarına dair unsurların yanı sıra reklam ve iletişim arasındaki bağdan yola çıkarak iletişimin kısa tarihi ve bu tarih içerisinde yer alan önemli dönemler, iletişimin ne olduğu ve neyi kapsadığı, iletişimin hangi öğelerden oluştuğu ve son olarak da iletişim-reklam ilişkisi noktalarına değinilmiştir.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi