Kitap Ara

  XVIII. Yüzyıl Bursa Vakfiyeleri ve Vakıf Kültürü - Şer'iyye Sicillerine Göre

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 359

  ISBN: 978-605-196-983-1

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Nilüfer Ateş (Yazar)

  Osmanlı sosyal ve kültürel hayatının kurucu unsurlarından biri vakıflardır. Vakıflara hukukî tüzel şahsiyet kazandıran tescil belgeleri olan vakfiyeler ise, belirli bir dönemin vakıf anlayışını ve uygulamalarını, vakıfların sosyal ve kültürel hayata katkılarını ortaya koyma hususunda yol haritası niteliği taşımaktadır. Müstakil belge veya vakıf defterlerindeki sûretlerden başka şer'iyye sicillerinde önemli sayıda vakfiye bulunmaktadır. Bursa şer'iyye sicilleri bağlamında XVIII. yüzyılda tanzim edilmiş vakfiyelerin tespit edilip biraraya getirildiği bu çalışmada aynı zamanda söz konusu vakfiyelerin genel hatlarıyla muhteva analizi de yapılmıştır. Osmanlı toplum mozaiğinin hangi kesimlerinden hayırseverlerin vakıf kurma faaliyetinde yer aldıkları, bağışlarıyla ne tür hizmetlere öncülük ettikleri vakfiyeleri ışığında gösterilmeye çalışılmıştır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi