Kitap Ara

  Tek Parti Dönemi Ekonomi Politikaları ve Milli Burjuvazi

  Kategori: Ekonomi,İşletme,Yönetim

  Sayfa: 280

  ISBN: 978-605-196-981-7

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Hasan Yapıcı (Yazar)

  Batı dünyasında doğal seleksiyon süreci içerisinde ortaya çıkan Burjuvazi, Türkiye iktisat tarihi içerisinde bir proje olarak İttihat ve Terakki Fırkası'nın, Milli İktisat politikası bağlamında oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu politika Milli Mücadelenin zaferle sonuçlandırılmasının ardından Cumhuriyeti kuran kadrolar tarafından da devam ettirilmiştir. Dolayısıyla Milli Burjuvaziyi meydana getirmek, Tek Parti Dönemi ekonomi politikalarının ulaşmaya çalıştığı hedeflerden biri haline gelmiştir. Sermayenin yokluğu, 1929 Ekonomik Buhranı gibi sebepler Milli Burjuvazinin tasarlandığı haliyle, yani güçlü bir sermaye birikimiyle ortaya çıkışını engellemiştir. Dolayısıyla devlet bu süreçten II. Dünya Savaşı sonuna kadar bizatihi işletmeci olarak üretim faaliyetleri içerisinde yer almak durumunda kalmıştır. 1945 sonrasında ise uluslararası konjonktürün değişimiyle ekonomi politikaları da değişmiş ve bu kırılma Milli Burjuvazinin çıkarlarına uygun düşmüştür. Bu eserde 1923-1950 süreci içerisinde Türk ekonomi politikalarında yaşanan gelişmeler, II. Meşrutiyet döneminden itibaren oluşturulması hedeflenen sınıf (Milli Burjuvazi) ekseninde değerlendirilmiştir.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi