Kitap Ara

  Marka Aktivizmi - Eleştirel Bir Bakış

  Kategori: İletişim Bilim

  Sayfa: 215

  ISBN: 978-625-396-000-1

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Alparslan Nas (Yazar)

  Marka aktivizmi 21. yüzyıl pazarlama iletişiminin en dinamik uygulamalarından biri olarak dikkat çekmektedir. Dünyanın çevresel, toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunları kamuoyu tarafından tartışıldıkça markaların ilgisini çekmekte ve giderek daha fazla sayıda marka bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirerek reklam faaliyetinde bulunmaktadır. Diğer yandan toplumsal hareketler de görsellerin gücünü kullanmaya başlarken, "aktivizmin reklamı yapılabilir mi" sorusu gündeme gelmektedir. Bu doğrultuda kitapta, marka aktivizmi olgusu kavramsal temelleriyle ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Toplumsal hareketler, göstergebilim, post-yapısalcılık, postmodernizm, görsel kültür, sürdürülebilirlik ve feminizm gibi kuram ve kavramlara referansla bu kitap, marka aktivizmi yaklaşımını Türkiye'den ve dünyadan örnekler eşliğinde tartışmayı amaçlamaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi