Kitap Ara

  Okul Reddi - Okul Reddini Anlamak ve Anksiyete Duyarlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması

  Kategori: Eğitim Bilim

  Sayfa: 152

  ISBN: 978-625-396-027-8

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Fatih Mehmet Aslan (Yazar)

  Okul reddi kavramının Türkiye'de henüz yeterli düzeyde bilinmediği ve bu nedenle belirlemeye ve önlemeye yönelik çalışmaların yetersiz kaldığı söylenebilir. Doğal olarak yeterli bilincin olmaması çocukların ortaya koyduğu tepkilerin anlaşılması ve bu tepkilere müdahale edilmesi sürecine olumsuz bir ortam oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak da çocuklarda ya okul terki gibi radikal davranışlar ya da okula devam edip düşük motivasyona sahip olmaya bağlı olarak akademik başarısızlık gibi sonuçlar gözlenebilmektedir. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda okul reddinin farklı yönleri ile ele alınmasına ve incelenmesine ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.

  Okul reddi; genel olarak bakıldığında spesifik bir olgu gibi gözükse de, ayrıntılı ele alındığında; ayrılma anksiyetesi, okul korkusu, okul fobisi, sosyal fobi vb. gibi birçok olguyu da içinde barındırdığı görülmektedir. Bu nedenle gerek ruh sağlığı uzmanları gerek eğitimciler gerek de ebeveynler açısından okul reddinin ayrıntılı ele alınabilmesi önem arz etmektedir; böylece müdahale süreçlerinde ellerini güçlendireceği düşünülmektedir.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi