Kitap Ara

  Çokkültürlü Vatandaşlık

  Kategori: Sosyoloji

  Sayfa: 171

  ISBN: 978-605-4639-55-7

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ertan Özensel (Yazar), Mazhar Bağlı (Yazar)

  Modernleşme sürecinin sonuçlarından biri olan "ulus-devlet" modeli, insan hakları, azınlıklar, çokkültürlülük ve çokkültürlü vatandaşlık tartışmaları ile günümüzde ciddi anlamda sarsılmaya başlamıştır. Bu tartışmalar, homojen olmayan toplumlarda, söz konusu farklılıkların eşitlik ve barış temelinde bir arada yaşamasına imkân sağlayacak düşüncelerin ve politikaların üretilmesini de beraberinde getirmiştir. Bugün, çokkültürlülük ve çokkültürlü vatandaşlığın en ideal şekilde uygulandığı bir toplum modeli iddiasında olan Kanada'da çokkültürlü vatandaşlık ve orada yaşayan Türklerin yeni bir kimlik edinme pratikleri ve değer yapıları uygulamalı bir araştırma ile bu çalışmada ele alınmaktadır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi