Kitap Ara

  Prof. Dr. Sebahattin Bayram Armağanı Eskiçağ Tarihi Yazıları

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 743

  ISBN: 978-625-396-028-5

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar:

  Editörler: Yusuf KILIÇ | Remzi KUZUOĞLU | Suzan AKKUŞ MUTLU | Ömer KAHYA

  Avrupa'da 18. yüzyılda başlayan milliyetçilik akımı, ulusların varlıklarını sağlam bir tarihi zemine oturtma telaşını da beraberinde getirmiştir. Nitekim her ulus kendi geçmiş tarihini bilinen bir uygarlığa dayandırma çabasına girerek medeniyetin yapısal gelişimine ne derece katkıda bulunduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Ancak Avrupa'daki bu gelişmelere karşın, Osmanlı Devleti uzun zaman soy ve kök arayışı içerisine girmemiş ve böyle bir çabanın paydaşı olmamıştır. Bu süreç Cumhuriyetin ilanına yakın zamana kadar böyle devam etmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ulusçu düşüncenin güçlenmesi, "Türk Tarih Tezi" kavramını ortaya çıkarmış ve bu bağlamda arkeoloji-tarih çalışmaları da önem kazanmıştır. Bu çerçevede Anadolu'nun eski yerleşim yerlerinde yabancı-yerli uzmanların yaptıkları arkeoloji kazıları esnasında çivi yazılı tablet ve yazıtların ortaya çıkmasıyla bunları okuyup tarihsel değerlendirmelerini yapabilen uzmanlara da ihtiyaç duyulmuştur. Bu alanda yetişen uzmanlardan birisi de değerli hocamız Prof. Dr. Sebahattin BAYRAM'dır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi