Kitap Ara

  Sosyoloji Divanı | 21.sayı | Dosya: Aile

  Kategori: Sosyoloji Divanı Dergisi

  Sayfa: 392

  ISBN: 2147-8902

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar:

  DOSYA
  Değişen Aile Değişmeyen Aile Değerleri | Ertan Özensel
  Alternatif Aile Arayışları ve Üremenin Biyoteknolojik İnşaası | Mücahit Gültekin
  Eşler Arası İlişkilerde Dinin Rolü: Din Aile İlişkilerini Nasıl Etkiler? | Meryem Şahin
  Babalık Etiğinden Bahsetmenin Zamanı Geçiyor! | Mehmet Fatih Güloğlu
  Yaşlılıkta Aile | Ayşe Canatan
  Evlenme ve Boşanma Dinamikleri Üzerinden Aile Kurumunda İzlenen Değişim Parametreleri | Olgun Gündüz
  Türkiye'de Aile Politikalarının Güncel Durumunun Değerlendirilmesi | Döne Ayhan
  Aile Birliğinin Korunmasında Aile Arabuluculuğu | Hasan Hüseyin Taylan
  Geçmişten Günümüze Mimari Açıdan Ev ve Ailenin İmarı | İbrahim Nacak
  Erkeklerin Gözünden Kaynana Gelin İlişkileri: Neden Çatışırlar, Nasıl Barışırlar? | Nuh Akçakaya
  Aile ve Akrabaların Bireyin Gündelik Yaşam Pratiklerine Etkisi: Malatya Örneği | Abdulkadir İnce
  Gelin-Kaynana İlişkileri Üzerinden Ailedeki Değişime Bakmak | Gamze Abi Cingü - Suvat Parin
  Ev Kadını Olmak: Aile İçinde Ev Kadınlığına Yönelik Beklentilerin Dönüşümü | Rukiye Geçer

  SÖYLEŞİ
  Söyleşi | Mustafa Ruhi Şirin

  KENAR KAYIT
  Yeni Nesil Gelinlerde Evlilik Merasimi ve Dönüşümü | Özge Pınaroğlu
  Kadın Yoğun Meslek Gruplarında Çalışan Erkeklerin Mesleklerin Cinsiyetine Dair Algı ve Tutumları | Gülşen Öğüt
  Engelli Ailesi Olmak: Gündelik Hayat ve Gelecek Tasarımı | Havva Nur İleri

  HAYAT SAHNESİ
  Bir Metafor Olarak Aile | Hüseyin Çil
  Kadın, Anne ve Annelik | Hatice Ebrar Akbulut
  Taşra Ataerkil mi?: Çiftçi Öyküleri Üzerine Bir Soruşturma | Murat Demir

  KİTAPLIK
  Dindarlığın Siyaseti İslami Uyanış ve
  Feminist Özne - Saba Mahmood | Tuba Büyüktosunoğlu Yaylalı
  Çocukluk Sosyolojisi-Özlem Aydoğmuş Ördem | Gülsen Çankal
  Popüler Kültür, Gençlik ve Hallyu: Güney Kore Kültür Endüstrisinin
  Türkiye'deki Yansımaları - Sümeyye Asa | Hanım Keleş
  İnsan, Hakikat ve Anlam Rene Guenon'da Modern İnsanın
  Anlam Problemi - Mona Ahmed Tufan | Ahmet Faruk Koşar

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi