Kitap Ara

  Özne | 38. Kitap CUMHURİYETİN FELSEFESİ

  Kategori: Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları

  Sayfa: 472

  ISBN: 978-625-396-044-5

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar:

  Cumhuriyet'in Felsefesi | Afşar Timuçin
  Cumhuriyet Kavramının Anadolu'da / Türkiye'de Düşünsel Kökleri | Onur Bilge Kula
  Cumhuriyetimizin Felsefi Kökenleri | Yakup Kepenek
  Cumhuriyet Kavrayışı ve Çağdaş Uygarlığın Temel Kavramları | Ali Timuçin
  Hukukun Üstünlüğü ve Özgürlüğün Uylaşımsallığı Bağlamında Cumhuriyetçilik | Murat Bayram
  Cumhuriyetimizin Tinsel Bir Düşünüm Ve Dönüşüm Kaynağı Olarak Sapere Aude! | Fatih Yıldız
  Atatürk'ün Düşüncesinde Özgürlük | Ayşe Çiğdem Kocaman
  Cumhuriyetin Birinci Yüzyılının Son Çeyreğinde Felsefe Eğitiminde Neler Oldu? | Betül Çotuksöken
  Baha Tevfik ve "Yeni Ahlak" ı | Cemzade Kader Düşgün
  Cumhuriyet Döneminde Felsefenin Gelişimi | H. Haluk Erdem
  Cumhuriyet Döneminde İlk Kuşak Felsefeciler | Mustafa Günay - Sevgican Akça Fişenk
  Macit Gökberk: Devrimin Felsefesi ya da Felsefesini Arayan Devrim | Hatice Nur Beyaz Erkızan
  Mengüşoğlu'nun Felsefi Antropolojik Güzergâhı | Mehmet Fatih Işık
  Hilmi Ziya Ülken'in Düşüncesinde İnsan Anlayışı | Sevgican Akça Fişenk
  Bir Cumhuriyet Felsefesi İncelemesi: Shayegan ve Uygur | Sinem Özdemir
  Bilgi, İnanma, İnsan Filozofu Uluğ Nutku: A Priori, Kurmaca ve Anlama Sorunu | Adnan Gümüş
  Cumhuriyet Döneminde Hermeneutik Gelenek | Sait Vesek
  Erken Cumhuriyet Döneminde Modern Devlet, Laiklik ve Kadına Bakışın
  Sosyoloji Ders Kitaplarına Yansımaları | Çiğdem Özbay
  Gecikmiş Modernleşmenin İmgesi: Türk Sinemasının 100 Yılı | Volkan Koyutürk
  Öğrenmeye Değer Olana Dair: Eğitim ve Değerler | Pelin Özdemir Taşdelen

  Kitap İnceleme
  Türkiye'de Felsefenin Gerçekliği ve Eleştirisi | Tanju Toka
  Cumhuriyet Döneminde Felsefe | Aziz Şeker

  Soruşturma
  Cumhuriyetin 100. Yılında Felsefe ve Güncel Konular: Oğuz Adanır, Hasan Aydın, Betül Çotuksöken,
  İsmail Demirdöven, Doğan Göçmen, Yasemin Işıktaç, Yavuz Kılıç, Örsan Öymen, Afşar Timuçin

  Dosya Dışı
  Martin Heidegger'in Savaş Sonrası Felsefesi | Doğan Göçmen
  Murray Bookchin'de Doğa-Toplum Dikotomisine Karşı Sosyal Ekoloji | Demet Altun
  Sözcükler Bize Ne Anlatır? | Hasan Gençcan

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi