Kitap Ara

  İrade Kuramları

  Kategori: Felsefe

  Sayfa: 424

  ISBN: 978-625-396-053-7

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 1. Hamur

  Yazar: Mehmet Akkurt (Editör), Fatma Erkek (Editör)

  İrade birçok filozofun düşüncelerinin ve fizik, etik, siyaset ve teoloji üzerine olan çalışmalarının odağında yer alan önemli kavramlardan biridir. Filozoflar iradeyi insan eylemleri ile ilişkisi bağlamında ele alır ve bu bakımdan ona büyük bir önem atfederler. Ancak filozofların bu konuya önem vermelerine ve uzun süre onunla ilgilenmelerine rağmen filozofların düşüncelerini konu alan çok az çalışma irade kuramlarına ayrıntılı olarak yer ayırmıştır; yer veren çoğu çalışma ise konuyu daha çok irade özgürlüğü ve determinizm meselesi ekseninde incelemiştir. Ülkemizde ise durum daha vahimdir; çünkü iradeyi konu alan ve filozofların irade kuramlarına ayrıntılı bir şekilde yer veren Türkçe olarak kaleme alınmış bir eser bulunmamaktadır.

  İradeye ilişkin kapsamlı bir kavrayış edinebilmek ancak filozofların iradeyi ve insan eylemini anlamak için geliştirdikleri pek çok ayrıntılı açıklamaya geri dönmekle mümkündür. Elinizdeki kitap felsefe, siyaset, teoloji, hukuk ve nörobilim gibi alanlarda çalışan araştırmacılara ve irade konusuna merak salan öğrencilere filozofların irade kuramlarını ayrıntılı bir şekilde bir arada sunarak bu konudaki eksikliği gidermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla bu kitabın her bir bölümünde ele alınan filozofun düşünceleri orijinal bağlamlarından koparılmadan irade kuramı ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur. Ayrıca her bölümde irade ve insan eylemi hakkındaki birçok fikir ve kabulün yeniden değerlendirilmesi söz konusudur. Felsefe alanında uzman olan birçok araştırmacının katkı sağladığı İrade Kuramları adlı bu kitabın filozofların irade kuramlarını ortaya koyarak ve irade kavramıyla ilişkili pek çok ahlaki, hukuki ve politik sorunu ve tartışmayı tekrar gündeme getirerek okurun bu konulardaki mevcut bilgisini zenginleştireceğini, kavrayışını geliştireceğini ve yeni çalışmalara önayak olacağını umuyoruz.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi