Kitap Ara

  Din Öğretiminde 5E Modeli ve Bilgi Transferine Etkisi

  Kategori: Eğitim Bilim

  Sayfa: 240

  ISBN: 978-625-396-099-5

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Musa Mert (Yazar)

  Alanda yapılan çalışmalar, içeriğin öğretiminde oldukça dinamik bir model olan 5E modelinin öğrencilerin gelişiminde etkili bir öğretme stratejisi olduğunu göstermektedir. Bilgi edinmek ve edinilen bilgiyi anlamak için gerekli olan aktif araştırma becerilerini ve faaliyetlerini barındıran 5E modeli, bu yönüyle öğrencilerin beklentilerini tatmin eden bir yapılandırmacı modeldir.

  5E modelinin din öğretiminde kullanımı, öğretim programlarının uygulanmasına zenginlik katarak etkili ve anlamlı bir din eğitiminin gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır. Ezberci, didaktik ve dikteci bir din eğitimi yerine sorma, sorgulama, düşünme, anlama, anlamlandırma, akılcı çözümler üretme, yaşanan dünya ile ilgili hipotezler kurabilme becerisi kazandıracaktır. Böylece gerekli olduğu durumlarda istekle rol alabilen kendi vizyonuna sahip bireyler yetiştirmeye yardımcı olan bir din eğitiminin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.

  Bu nedenle çalışmanın her kademedeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenlerine, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenlerine, Kur'an kursu öğreticilerine geleneksel alışkanlıklarını terk ederek öğretim programlarını 5E modeline yönelik olarak hazırlamalarında, 5E modeline uygun öğrenci ve öğretmen rollerini belirlemelerinde rehberlik etmesi beklenmektedir.

  Ayrıca çalışma 5E modelinin din ve değerlerle ilgili derslerde kullanımıyla ilgili sağladığı bilimsel veriler sayesinde program geliştirme çalışmalarında Milli Eğitim Bakanlığı karar organlarına, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun ders kitapları hazırlayan uzmanlara, Din Eğitimcisi/Öğretmen yetiştiren kurumlara ve bu kurumlarda çalışan öğretim üyelerine, hizmet içi eğitim programlarında görev alan eğitimcilere yol gösterici bir kaynak özelliği taşımaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi