Kitap Ara

  Demokrasiyi Arayan Cumhuriyet 1945-1950 Yılları Arasında Türkiye

  Kategori: Siyaset, Yönetim

  Sayfa: 608

  ISBN: 978-625-396-090-2

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Sabit Dokuyan (Yazar)

  Elinizdeki eser daha önce "1945-1950 Yılları Arasında Türkiye" başlığıyla yayınlanan iki ciltlik kitabın birleştirilmiş, düzenlenmiş ve isim değişikliği yapılmış yeni versiyonudur. Çalışmanın ilk kısımlarında, Türkiye'nin 1945-1950 yılları arasındaki dış politikası üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Ardından iç politika mevzusuna değinilmiştir. Çok partili hayata geçiş, toplumun yeni yapıya olan yaklaşımı, dönem içerisinde kurulan siyasi yapılar ve gerçekleşen seçimler değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ardından Türkiye'nin eğitim-öğretim profili çizilmeye çalışılmış, konuyla ilgili çalışmalar ve tartışmalar sunulmuş, sosyo-kültürel hayat ile alakalı değişkenlerden genel hatlarıyla bahsedilmiştir. Sonrasında ekonomik yapı değerlendirilmiş ve Türkiye'nin iktisadi karakteri, dış politikanın ekonomik yapı üzerindeki etkileri, halkın refahına yönelik atılan adımlar tahlil edilmeye çalışılmıştır. Diğer bölümde ise dönemin en çok tartışılan konularından olan din olgusu üzerinde durulmuştur. Halkın isteği doğrultusunda, din konusunda atılmış olan adımlar ve bu adımların yansımaları bölüm içerisinde yer almıştır. Sonraki bölümde ise askeri yapının genel çerçevesi çizilerek, dönem içerisinde gerçekleşmiş olan askeri gelişmelerden bahsedilmiştir. Son olarak dönemin basını üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. Eserin genelinde, işlenen her bir konunun öncesinden bahsedilerek genel bir tarihi alt yapı oluşturulmaya dikkat edilmiştir. 1945-1950 yılları arası, Türkiye için büyük değişimlerin dönemi olmuştur. Bu süreçte yaşanan gelişmeler sonraki süreçte oluşan yeni Türkiye'nin anlaşılması için bir başlangıç olarak kabul edilmiştir. Yöneten ve yönetilenlerin, Cumhuriyet kurulduğu andan beridir devam ettirdiği hareket tarzları kökten değişim sergilemiştir. 21. yüzyıl Türkiye'sinin başarılarını ya da çıkmazlarını daha iyi anlayabilmek ve gelecekle ilgili planlar yapabilmek için mutlaka çalışmamız içerisinde değerlendirilen yıllara bakmak uygun olacaktır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi