Kitap Ara

  Kuzey Azerbaycan Hanlıkları Çarlık Rusyası'nın İşgali ve Hakimiyet Süreci 1747-1917

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 448

  ISBN: 978-625-396-088-9

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Musa Göktuğ (Yazar)

  Azerbaycan, tarihi boyunca jeo-politik ve jeo-stratejik konumu, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, elverişli iklim koşulları, mümbit toprakları, zengin bitki örtüsü, nitelikli ve üretken insan kaynakları nedeniyle büyük güçlerin hedefi olmuş, saldırı ve işgallerine uğramış, birçok kez bağımsızlığını yitirmek durumunda kalmıştır. XIX. asrın başlarında Azerbaycan'ın kuzey topraklarının Rusya, güney topraklarının ise Kaçarlar tarafından işgal edilip aralarında paylaşılması da bu istilaların en önemlilerindendir. Şöyle ki, bu işgal ve paylaşılmanın sonucunda; Türkiye'nin, Türk Dünyasıyla karasal bağlantısı koparılmış, Azerbaycan Türkleri, 195 yıldır ikiye bölünmüş, farklı siyasi, iktisadi ve medeni şartlar altında ve ayrı kültür çevresi içerisinde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmıştır.

  Elinizdeki bu kitapta; Kuzey Azerbaycan'ın hem hanlıklar dönemi, hem hanlıkların Rusya tarafından işgali, hem de Çarlık Rusyası'nın yıkıldığı tarihe kadarki hâkimiyet dönemi ele alınmıştır. Yani, 170 yıllık bir döneme ışık tutulmaya çalışılmıştır. İlk bölümde de Azerbaycan'ın başlangıçtan hanlıkların kurulduğu 1747 yılına kadarki tarihi özetlenerek anlatılmıştır ki, o da bu esere; bölge ve Azerbaycan Tarihi'nin büyük bir bölümüyle ilgili ciddi bir kaynak olma niteliği ve bir el kitabı olma özelliğini kazandırmıştır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi