Kitap Ara

  Popülizmin Politik Psikolojisi: Trump, Brexit ve Popülist Politik Psikolojinin Oluşumu

  Kategori: İletişim Bilim

  Sayfa: 168

  ISBN: 978-625-396-102-2

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Nurullah Şaz (Yazar)

  Bu çalışmada modern dünyanın zeitgeisti olma yolunda heyuladan politik bir fenomene dönüşen sağ popülizmin kendi dinamikleri çerçevesinde toplumların politik psikolojilerini nasıl belirlediği incelenmiştir. Çalışmanın odak noktasını Trump ve Brexit oluşturmaktadır. Bu iki sağ popülizm örneği üzerinden popülist politik psikolojinin hangi yöntemlerle oluşturulduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Popülizm ile politik psikolojinin ortak unsurları olarak görebileceğimiz; lider, medya, kriz, demokrasi, siyasi partiler, halk ve elitler gibi önemli konular şu soruların yanıtlarını aramada temel oluştururlar: Popülizmin psiko-politik dinamikleri nelerdir? Popülizm politik tutumları nasıl etkiler? Kitle iletişim araçlarının siyasal düşünce üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Popülizmin politik psikolojisi nedir? Bu çalışma ile politik olayları anlamada psikolojinin önemli olduğu, siyasi olayların medya vasıtasıyla nasıl ikna unsuruna dönüştüğü ve bu ikna unsurlarının toplumun siyasete ilişkin tutumlarını nasıl etkilediği konusunda büyük oranda artan bir bilinçlilik ve farkındalık düzeyi oluşturması hedeflenmektedir.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi