Kitap Ara

  Kırsaldan Kente Göç Sürecinde Mekansal Değişim (Mekansal Dizim Yöntemiyle Analiz)

  Kategori: Kaynak Kitap

  Sayfa: 151

  ISBN: 978-605-4451-69-2

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 1. Hamur

  Yazar: Bilgehan Yılmaz Çakmak (Yazar)

  Ulusal kültürün sürekliliği bağlamında, biz mimarların mekan tasarımında aradığımız her kriteri bir arada barındırması, kırsal konutlar üzerine konuşmayı ve bu tasarım kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı önemli kılmaktadır. Konut kültürünün temelini oluşturduğuna inandığım kırsal konutların, günümüzde, göç olgusu ve hızlı kentleşme dikkate alındığında, geleneksel konut kültürü ile önemli bir değişim sergilediği görülmektedir. Kente göç eden kullanıcıların kırsaldaki konutlarının kent yaşamına uyum sağlamaması; apartman, rezidans vb. çok katlı konut tiplerine geçilmesi, her bölgede her iklimde aynı mekan tarzının karşımıza çıkması ve tüm bunların sonucunda ulusal kültürün izlerinin zamanla kaybolmaya yüz tutması bu çalışmayı zorunlu kılmıştır.

  Mekansal Dizim Yöntemi'nin kent çeperlerine yerleşmiş geleneksel kırsal konutlar üzerinde uygulanmasını konu alan bu çalışma kentsel konut tasarımında yeni yönelimler arayan mimarlara yardımcı olabilir.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi