Kitap Ara

  Özne | 39. Kitap BERGSON

  Kategori: Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları

  Sayfa: 335

  ISBN: 978-625-396-160-2

  Boyut: 16,5 x 24 cm

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ali Osman Gündoğan (Editör), Sadık Erol Er (Editör)

  Bergsoncu Manifesto: Düşüncenin Olağan Akışını Tersine Çevirmek

  (Bergson'un Metafiziğe Giriş'i Üzerine) | Sebahattin Çevikbaş

  Bergson'un "Yaratıcı Tekâmülünün" Üçüncü Bölümü Üzerine Dersler | Gilles Deleuze, Çev. Erdem Baykal-Sadık Erol Er

  Henri Bergson'un Felsefesinde Bilincin ve Zamanın "Yapıcı ve Kurucu" Etkinliği | Ece Saraçoğlu

  Belleğin Dehlizlerinde Bir Anlam Arayışı ve Bergson | Özgül Ekinci

  Metafiziğin Sezgisel Olarak Yeniden İnşası: Bergson'un Kantçılığı | Camille Riquier Çev. Celal Gürbüz

  Bergson'da Nitelik ve Nicelik Ayrımı | Özgür Taburoğlu

  Bergson'un Kant Eleştirisi | Arslan Topakkaya

  Gilles Deleuze'ün Bergson Okuması | Gül Turanlı

  Bergson ve Sartre'ın Düşüncesinin Gelişimi | Henry Somers-Hall, Çev. Metin Topuz

  Bergson ve Nietzsche: Eleştiri, İçkinlik ve Olumlama | Keith Ansell-Pearson ve Jim Urpeth, Çev. Sadık Erol Er - Demet Altun

  Bergson'da Sanatsal Yaratım: Gerçekliğin İfşası | Gamza Aydemir

  Bergsoncu Bir Estetik Mümkün mü? Rizomatik Bir Okuma Olarak Estetik Modernizm ve Tarkovski'nin "Ayna" Filmi | Volkan Koyutürk

  Savaş ve Yarının Fransa'sı | Henri Bergson, Çev. Mustafa Efe Ateş

  Midas'ın Eli Değerse: Bergson Düşüncesinde Savaş | Hulusi Ertuğrul Umudum

  Bergson'un Zaman Felsefesi Işığında Psikolojik Danışmada Oturum Aralığı, İçsel Durumlar ve "Şimdi ve Burada" Yaşantıları | Duygu Dinçer  Kitap İnceleme

  Henri Bergson - Değişimin Felsefesi | Sevgican Akça Fişenk  Dosya Dışı

  Vehbi Hacıkadiroğlu: Bilgi-Özgürlük Birlikteliğine Adanmış Bir Felsefi Söylem | Betül Çotuksöken

  Kuçuradi İle James'in Görüşlerinin Felsefi İncelemede ya da Araştırmada İzlediği Yollar Bakımından Karşılaştırılması | Yavuz Kılıç

  Üç Tarz-ı Siyasetin Epistemolojisi | Mehmet Özcan

  Şeyleri Düşünmek: Heidegger, Sartre, Nancy | Marie-Eve Morin, Çev. Onur Varolun

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi