Kitap Ara

  Türkiye de Ekonomi Politikaları Uygulamaları Ve Yansımaları

  Kategori: Ekonomi,İşletme,Yönetim

  Sayfa: 208

  ISBN: 978-625-396-203-6

  Boyut: 13,5 x 21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Burcu Güvenek (Yazar), Zeynep Karaçor (Yazar)

  Makro ekonomik sorunlar etkileri bakımından istikrarsızlıklara neden olduğundan izlenen ekonomi politikalarının çok yönlü olması ve pek çok aracı eşzamanlı olarak kullanması gerekmektedir. Uygulamada ilk akla gelen geleneksel para ve maliye politikalarıdır. Para arzının arttırılması ve faiz oranlarının düşürülmesi seçenekleri para politikaları, kamu harcamalarının arttırılması ve faiz oranlarının düşürülmesi ise maliye politikaları olarak uygulama alanı bulmaktadır.
  Ancak izlenen para ve maliye politikalarının da sınırları olduğu unutulmamalıdır. Örneğin Türkiye ekonomi politikalarının para politikası ayağında para arzının bir artış sınırı bulunmaktadır. Aynı şekilde faiz oranının da indirilebileceği belirli seviyeler bulunmaktadır. Maliye politikası bakımından da benzer kısıtlar bulunmaktadır. Özellikle ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde teşvik ödemeleri, işsizlik sigortası ödemeleri vb. bütçeye yük getiren harcamalara pay ayırmak zor hale gelmektedir.
  Sözü edilen bu politikaların krizin etkilerini telafi etmeye çalışan politikalar olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Ancak asıl yapılması gereken istikrarsızlık - kriz durumunun ortaya çıkmasına neden olan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik politikaların da beraberinde izlenmesidir. Türkiye ekonomisi de uyguladığı ve uygulayacağı ekonomi politikalarında bu durumu göz önünde bulundurmalıdır. Kalıcı ve sürdürülebilir makro iktisadi denge için uygulanacak ekonomi politikaları sorunun doğru tespiti, güven ortamının sağlanması, risk ve belirsizliğin azaltılması, şeffaflık, rasyonel para ve maliye politikalarının uygulanması amaçlarına uygun olarak belirlenmelidir.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi