Kitap Ara

  Şeyh Ahmed El-Haznevî - Hayatı, Tarikatı ve Tasavvufi Görüşleri

  Kategori: e-kitap

  Sayfa: 167

  ISBN: 978-625-396-263-0

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 1. Hamur

  Yazar: Kutbeddin Akyüz (Yazar)

  Şeyh Ahmed Haznevî (v. 1950) Hâlidîliğin kollarından biri olan Hazneviyye'nin kurucusu ve İslâm dünyasının önde gelen tanınmış şahsiyetlerinden biridir. Haznevîlik Suriye'nin kuzeyi ve Türkiye'nin doğusu başta olmak üzere İslam dünyasının birçok yerinde etkisini gösterebilmiş bir tarikattır. Çok iyi bir medrese tahsili gördüğü anlaşılan Şah-ı Hazne lakabıyla meşhur Şeyh Ahmed Haznevî talebelik yıllarında tasavvufa ilgi duymuş ve bunun üzerine "Hazret" lakabıyla meşhur Norşinli Şeyh Muhammed Diyauddin efendinin (v. 1924) dergâhına gidip kendisine intisap etmiştir. Seyr u sülûkunu tamamladıktan sonra şeyhi tarafından kendisine hilafet verilmiş ve irşad amacıyla memleketi olan Suriye'nin el-Cezire bölgesine gönderilmiştir. Zaman içinde etki alanının genişlemesini takip eden süreçte Nakşbendiyye-i Hâlidiyye tarikatında kendisine nispet edilen bir kol oluşmuştur. Şeyh Ahmed Haznevî'nin vefatının ardından Haznevî tekkesinin başına geçen her bir Haznevî şeyhi imkânları çerçevesinde tarikatın yayılması için çalışmış, onların da bu gayreti neticesinde zaman içerisinde Haznevîlik çeşitli kesimlerden yoğun ilgi görmeye başlamıştır.
  Bu çalışmada farklı çevrelerden kayda değer ilgi gördüğü tespit edilen Nakşbendiyye-i Hâlidiyye'nin muâsır bir kolu olan Haznevîlik ve kurucusu Şeyh Ahmed Haznevî konu edilmektedir.

  Satın almak için; kitaparasi.com ve libraryturk.com

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi