Kitap Ara

  Risalei Adab ve Tarikatnamei Fethül Maarif İnceleme-Metin

  Kategori: Araştırma İnceleme

  Sayfa: 196

  ISBN: 9786253962678

  Boyut: 16,5 x 24 cm

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Aslı Sürgit (Yazar)

  On sekizinci yüzyılda Osmanlı topraklarında yaşamış önemli mutasavvıflardan biri olan Seyyid Muhammed Maʿrifî'nin Risâle-i Âdâb ve Tarîkatnâme-i Fethü'l-Maʿârif'i, Mârifiyye tarikatının adab ve erkânına ışık tutan kıymetli bir eserdir. Metnin birçok yerinde beyan ettiği üzere müellif, eserini Allah'ın marifetine ve hakikatine erişmek isteyen kişilere rehberlik etmek amacıyla kaleme almıştır. Seyyid Muhammed Maʿrifî, tasavvufta belli bir disiplin çerçevesinde ilerlemenin oldukça önemli olduğunu ifade etmiştir. İlâhî aşka kavuşabilmek için bir mürşide bağlanmanın gerekli olduğunu vurgulamıştır. Bir rehberin himayesinden ve desteğinden yoksun kalan kişinin nefsini tanımasının, kemâle erişmesinin çok zor olduğunu belirtmiştir. Seyyid Muhammed Maʿrifî, tarîkatnâmesinde, mürîd-mürşid arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğini ayrıntılı olarak incelemiştir. Bu hususta birçok tavsiye sunmuştur. Bunlara ek olarak dinî vecibeleri tasavvufî bir bakış açısı ile değerlendirmiştir.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi