Kitap Ara

  Türkiye'de İktisat Tarihi Çalışmalarının Gelişimi

  Kategori: Ekonomi,İşletme,Yönetim

  Sayfa: 264

  ISBN: 978-605-5022-11-2

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Rıdvan Turhan (Yazar)

  Türkiye'de İktisat Tarihi Çalışmalarının Gelişimini değerlendiren bu çalışma, söz konusu disiplinin bilgilerinden sosyolojinin yararlanabilme arayışı çabası olmak iddiasını taşımaktadır. Bu anlamda elinizdeki kitap, Türk İktisat tarihi çalışmalarını yeni Türkiye'nin kendini yenileşme süreci içinde temellendirme arayışlarının sorunları kavramaya da çözmeye de yetmeyeceğini göstermek özelliğine sahiptir. O nedenle, Türk tarihçiliği verili çerçeveyi öncelikle Türk İktisat Tarihi çabası içinde zorlasa da Türk İktisat Tarihi kurumsallaşmasını tamamlar tamamlamaz Türk tarihinin hem en uzun tarihsel sürekliliği, hem de dünya tarihinde en etkili dönemi olarak Osmanlı İmparatorluğu'nu konuları içine almıştır. Ancak genel bilim algısı ve bunun nitelikleri uzun dönem Türk İktisat Tarihi çalışmaları üzerinde etkili olmuştur. Bu çerçevede Batı'daki çeşitli paradigmaların aktarılışı ve bunların kendi bağlamı düşünülmeden Türk İktisat Tarihinin kavranabileceği kabulü çok çeşitli ve dağınık metinlerin ortaya çıkışını beraberinde getirmiştir. Çalışmada öncelikle bu metinler değerlendirilmiş ve temel olarak da Türk iktisadi yaşamının tarihi seyrinin nasıl kavranabileceği sorusuna cevap aranmıştır. Sadece iktisadi ya da sadece tarihi seyri ve bilgileri birbirinden bağımsız anlamlandırma girişimleri konunun anlaşılmasına izin vermediği gibi, Türk toplumunun dünya tarihi içindeki yerini, dünya tarihinin seyrine bağlı gelişme ve değişmeleri görmeye de izin vermemektedir. Bu nedenle Türk tarihinin dünya tarihi içindeki yerini kavramanın koşullarından birisi Türk iktisadi yaşamının ve bu yaşamdaki değişimlerin kavranmasıdır.

  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi